Fiskets historia

Fiskets historia

Människor har fiskat sedan urminnes tider. Det har helt enkelt varit en viktig del av hur man försörjt sig och förekomsten av fisk har ofta varit av betydelse för var vi anlagt våra boplatser. Sverige är ett land med många sjöar och vattendrag och vi har dessutom väldigt långa kuststräckor. Fiskets historia säger därför mycket om våra levnadsvillkor och många av de föremål som finns bevarade från till exempel järnåldern är relaterade till just fiske. I den här texten ska vi ta upp några intressanta aspekter av fiskets historia och ställa dem i relation till hur fiskerinäringen ser ut idag.

Fiskets historia lär oss mycket

Fiskets historia handlar om en av de viktigaste naturresurserna och hela samhällen har vuxit upp där det varit god tillgång på fisk. Strömming och sill kom att kallas för havets silver eftersom det förekom i stim nära kusterna och var lätt att fånga i stora volymer. Det var en form av fiske som hade betydelse för vår svenska matkultur. Många åt färsk eller på olika sätt bevarad sill/strömming nästan varje dag och flera boplatser började som fiskelägen. Ålfisket hade stor betydelse för de fiskare som verkade på orter där tillgången var god. Idag är det tyvärr en utdöd näringsgren i Sverige.

Fiskets historia handlar om fina båtar

Fiskets historia handlar om redskap. Tekniska framsteg har gjort stor skillnad för fiskare och ofta har fisket blivit så effektivt att resursen helt uttömts på obestämd tid. Utfiskning är en tråkig aspekt av fiskerinäringens historia som är mer aktuell idag än någonsin tidigare. En effekt av detta är dagens fiskare i regel beger sig allt längre ut på havet i allt större båtar. I historisk tid var en större del av fisket kustnära och till det räckte det med mindre båtar. Små båtar behöver inte läggas till i en hamn utan kan dras upp på land. Fikselägena var därför mer utspridda. Idag är det färre orter som fungerar som fiskehamnar.

Friluftsliv och fritidsfiske

Om fiskets historia framförallt handlar om en metod för att få mat har det senare kommit att bli fråga om en populär fritidssyssla. Det mesta av den fisk som äts i Sverige idag är importerad men fiske som hobby är populärare än någonsin. Det är inte så att man aldrig fiskade i rekreationssyfte förr i tiden, många former av fiske har alltid varit ett sätt att förena nytta med nöje. Det gäller inte minst kräftfisket som var en årligen återkommande händelse som många äldre minns med glädje. Våra vatten hade mycket mer kräftor än idag och de fiskades med hjälp av mjärdar och facklor eller oljelampor som användes nattetid.

En viktig del av fiskets historia i Sverige och världen är mete med enkla redskap. Det är inte en syssla om kräver att man anstränger sig utan verkligen ett sätt att få mat på bordet samtidigt som man vilar sig. Att fiska med fluga och spö är en gammal metod för att fånga fisk som inte ger lika stort resultat som nätfiske men som länge ansetts vara ett spännande fritidsnöje som man numera kan tävla i. Att fisken inte äts utan släpps tillbaka, är snarare regel än undantag.

En av Sveriges viktigasste näringsgrenar

Om man läser in sig på fiskets historia framgår det att fiske är en naturresurs so bidragit till vårt välstånd. Sverige har varit en stor fiskerination och en del av vår kulturhistoria med gamla träbåtar och hela samhällen handlar om fiske. Många orter har fått en stor del av sin själ genom att de fungerat som nav för en viss typ av fiske. Flera orter på Österlen växte till exempel fram som en följd av ålfisket. Idag har vårt inhemska fiske tappat i betydelse och fiskets historia handlar mer om kuriosa än om vår livsmedelsindustri. Visst finns det fortfarande yrkesfiskare i landet men de är försvinnande få till antalet, jämfört med hur det tidigare sett ut.