Yrkesfiske

Yrkesfiske

Fisket är en av våra basnäringar. Sverige är ett land med en lång kuststräcka och många sjöar. Det kan tyckas naturligt att den svenska fiskkonsumtionen är bland den högsta i Europa. De fiskar som vi äter ligger på tallriken tack vare yrkesfiskare. En yrkesgrupp som förknippas med friheten på havet men som tycks ha svårt att locka de yngre generationerna. Gillar du fiske? Kanske drömmer du om att arbeta med yrkesfiske? Här kan du läsa mer om vad jobbet går ut på, vilken utbildning som behövs och de framtida utmaningar som väntar yrket. Få svar på dina frågor om yrkesfiske.

Yrkesfiske, ett jobb i ur och skur

Yrkesfiske kan sägas vara ett varierande arbete. Det är både rörligt och fysiskt krävande. Yrket ser olika ut beroende på vilken typ av fiske man ägnar sig åt samt hur stor båten och besättningen är. Insjöfiske och kustfiske brukar utföras i små båtar med en liten besättning på endast en eller två personer. Redskapen brukar bestå av nät, ryssjor och bottengarn. Även krokredskap är vanligt förekommande. Man rensar ofta fisken innan båten kommit in i hamn, den kan även packas på båten. I hamnen säljs fisken sedan vidare till uppköpare.

Kanske undrar du hu yrkesfiske ute till havs går till? Det bedrivs med större båtar som fiskar med trål eller vad. Havsfiskebåtar brukar vara utrustade med teknisk utrustning som ekolod och radar. Besättningen är större än vid kustfiske, ofta runt fem personer. Den som är yrkesfiskare har även till uppgift att sköta logistik inför varje arbetspass. Man måste se till att ha tillräckligt med bränsle, mat och vatten. En stor del av yrket går även ut på underhåll av redskap och båt. I Sverige arbetar de flesta yrkesfiskare för mindre företag.

Så blir du yrkesfiskare

Många yrkesfiskare börjar arbeta direkt efter gymnasiet. Den som tänkt sig en fortsatt karriär inom yrket börjar ofta som medhjälpare på en fiskebåt. Ofta går yrket i arv inom familjen. Yrket har dock fått allt svårare att intressera de yngre generationerna. Idag är det inte lätt att försörja sig på yrkesfiske. Många drömmer om frihetskänslan på havet, men ser också hur det är ett fysiskt krävande arbete med hårda arbetstider. Många samhällen längs Sveriges kuster har en stor del av sin identitet i yrkesfisket som bidrar till en levande kust och landsbygd.

Yrkesfiske sker i alla väder

Det finns ingen formell utbildning som man kan gå för att arbeta med yrkesfiske. Däremot går det inte bara att köpa en båt och fiskeutrustning och sätta igång att fiska. För att få jobba som yrkesfiskare krävs en licens. Alla inom yrket måste ha gått en säkerhetsutbildning. Dessutom är det nödvändigt att ha kunskaper om vilka lagar och regler som gäller för fisket. Det finns en rad internationella överenskommelser som man måste ha kunskaper om. År 2014 fanns det 1400 yrkesfiskare med licens.

Framtidsutsikter för det professionella fisket

Hur ser framtiden för yrkesfiske ut? Den är beroende av många faktorer. Mycket av fiskenäringen regleras av EU. Fiskekvoter råvarupriser och storleken på fiskeflottor är viktiga faktorer för yrkesfiskets framtid. Miljöförstöring har lett till minskade fiskebestånd och ofta beskrivs läget som allt mörkare. Många yrkesfiskare kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Intresset hos yngre generationer för yrkesfiske tycks allt svalare. Idag är det vanligt att de som är fiskare till yrket kompletterar själva fisket med andra verksamheter. Att röka fisk och driva en fiskaffär är tämligen vanliga bisysslor för yrkesgruppen. I framtiden kan vi nog förvänta oss att utvecklingen där yrket kombineras med bisysslor håller i sig.